Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som betyder från svenska till franska

Annons
somqui
Annons
Annons
somque
Annons
Annons

Översätt som betyder till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018