Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som han har haft från svenska till franska

hara

Översätt som han har haft till andra språk