Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som heter från svenska till franska

somqui
somque

Översätt som heter till andra språk