Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som inte g��r att kl�� av från svenska till franska

Översätt som inte g��r att kl�� av till andra språk