Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som inte kan andas, som man inte kan andas från svenska till franska

Översätt som inte kan andas, som man inte kan andas till andra språk