Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som lever med gitarren i handen från svenska till franska

medavec

Översätt som lever med gitarren i handen till andra språk