Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som möjliggör från svenska till franska

somqui
somque

Översätt som möjliggör till andra språk