Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som man har kallat från svenska till franska

hara

Översätt som man har kallat till andra språk