Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta som innehållerinberäknar från svenska till franska

somqui
somque

Översätt som innehållerinberäknar till andra språk