Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta son fr��re från svenska till franska

sonfils

Översätt son fr��re till andra språk