Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta son, sa, ses från franska till svenska

filsson
sessina
sesvi

Översätt son, sa, ses till andra språk