Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sont bien rangés från svenska till franska

brabien

Översätt sont bien rangés till andra språk