Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sont bien rang��s från svenska till franska

brabien

Översätt sont bien rang��s till andra språk