Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sp��nna sig från svenska till franska

Översätt sp��nna sig till andra språk