Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta spectateur, spectatrice från franska till svenska

Översätt spectateur, spectatrice till andra språk