Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta spela på datorn från svenska till franska

omsur
sur

Översätt spela på datorn till andra språk