Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta spela schack från svenska till franska

sur
omsur

Översätt spela schack till andra språk