Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta spricka, gå sönder från svenska till franska

Översätt spricka, gå sönder till andra språk