Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stanna i s��ngen från svenska till franska

Översätt stanna i s��ngen till andra språk