Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stick härifrån! från svenska till franska

härici
hitici
nivous

Översätt stick härifrån! till andra språk