Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stick härifrån! från svenska till franska

Annons
hitici
härici
nivous
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt stick härifrån! till andra språk