Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta storslagen, storartad från svenska till franska

Översätt storslagen, storartad till andra språk