Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stråla ut, avge från svenska till franska

Översätt stråla ut, avge till andra språk