Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta stryka (med strykj��rn) från svenska till franska

medavec

Översätt stryka (med strykj��rn) till andra språk