Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta studera företagsekonomi från svenska till franska

Översätt studera företagsekonomi till andra språk