Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta su��dois från svenska till franska

jagmoi

Översätt su��dois till andra språk