Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta suivez le travail de Nouria från franska till svenska

ydit
quisom

Översätt suivez le travail de Nouria till andra språk