Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta super bien plac�� från svenska till franska

brabien

Översätt super bien plac�� till andra språk