Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta super bon, super bonne från franska till svenska

Översätt super bon, super bonne till andra språk