Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sur l���antenne från svenska till franska

omsur
sur

Översätt sur l���antenne till andra språk