Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta sur l'esplanade från svenska till franska

omsur
sur

Översätt sur l\'esplanade till andra språk