Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta svara mig! från svenska till franska

migmoi
jagmoi

Översätt svara mig! till andra språk