Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta t��ckt med från svenska till franska

medavec

Översätt t��ckt med till andra språk