Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ta h��nsyn till från svenska till franska

tillà

Översätt ta h��nsyn till till andra språk