Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ta sin tillflykt till från svenska till franska

tillà

Översätt ta sin tillflykt till till andra språk