Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ta med från svenska till franska

Annons
medavec
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt ta med till andra språk