Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tableau (m) de bord från franska till svenska

pourvid

Översätt tableau (m) de bord till andra språk