Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tack detsamma, till er ocks�� från svenska till franska

tillà

Översätt tack detsamma, till er ocks�� till andra språk