Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tack detsamma, till er också från svenska till franska

tillà

Översätt tack detsamma, till er också till andra språk