Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tala f��r er sj��lva! från svenska till franska

Översätt tala f��r er sj��lva! till andra språk