Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tant mieux, tant mieux från franska till svenska

Översätt tant mieux, tant mieux till andra språk