Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta taper dans l’œil de qn från svenska till franska

omdans
idans

Översätt taper dans l’œil de qn till andra språk