Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta taper dans l'il de qn, taper dans l'oeil de qn från svenska till franska

omdans
idans

Översätt taper dans l\'il de qn, taper dans l\'oeil de qn till andra språk