Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta te, toi från svenska till franska

dutoi
digvous

Översätt te, toi till andra språk