Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tenir compte de från franska till svenska

quisom

Översätt tenir compte de till andra språk