Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta terr��ngg��ende från svenska till franska

Översätt terr��ngg��ende till andra språk