Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta tig!, håll tyst! från svenska till franska

dutoi
demeux

Översätt tig!, håll tyst! till andra språk