Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till attack, g�� till attack från svenska till franska

tillà

Översätt till attack, g�� till attack till andra språk