Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till caf��et vid stationen från svenska till franska

tillà

Översätt till caf��et vid stationen till andra språk