Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till f��rr��tt från svenska till franska

tillà

Översätt till f��rr��tt till andra språk