Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta till galgen med aristokraterna! från svenska till franska

tillà

Översätt till galgen med aristokraterna! till andra språk